Brūzīši

Starp 2 līdz 3 strādnieku mājām atradās viena neliela akmens māja, kas sastāvēja no divām daļām – to dēvē par brūzīti jeb "vešūzi". Vienā pusē brūzītī atradās 2 lieli veļas vāramie katli, kā arī veļas rullis kur veļu gludināt. Šajā pusē sienā bija iebūvēti arī vairāki rovīši, kur žāvēt gaļu.

Brūzīša otrā galā bija telpa ar iebūvētām maizes krāsnīm, kur saimnieces varēja cept maizīti.

Skolas kalnā uz divām mājām bija divi brūzīši - viens, kur mazgāt un žāvēt veļu; otrs paredzēts maizes cepšanai.

Brūzīšos, kas saglabājušies līdz mūsdienām dzīvo vietējie iedzīvotāji.

 

Brūzītis Gaujas ielā, 2010. gadā

 

Informāciju apkopoja Liene Bērziņa, Līgatnes Tūrisma Informācijas centra speciāliste.