AKTUALITĀTES
Pietekšanās zīmei Gājējam draudzīgs

Tūrisma pakalpojumu sniedzēji līdz 17. janvārim aicināti pieteikties zīmei “Gājējam draudzīgs”.

Šāda atpazīstamības zīme izveidota, reaģējot uz pieaugošo pārgājienu tūrisma popularitāti un iedvesmojoties no citu valstu pieredzes, un Latvijā tiek piešķirta kopš 2020. gada rudens.

Zīmes piešķiršanas komisija tiekas vidēji 2–3 reizes gadā. Komisijā ir pārstāvēts arī Vidzemes plānošanas reģions.

Zīmi var saņemt jebkurš uzņēmējs vai objekts, kas piedāvā pārgājienu ceļotājiem nepieciešamos pakalpojumus. Zīme nav piesaistīta kādai konkrētai takai vai maršrutam.

Lai pieteiktos, ir jāveic pašnovērtējums un anketā jāatzīmē atbilstība izvirzītajiem kritērijiem, kuri tiek iedalīti būtiskajos un ieteicamajos. Lai tūrisma pakalpojumu sniedzējs saņemtu zīmi “Gājējam draudzīgs”, jābūt izpildītiem vismaz 75 % no būtiskajiem kritērijiem.

Vairāk informācijas par "Gājējam draudzīgs" zīmi un pieteikšanos šeit: http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/parrobezu_pargajiena_marsruts_8220meza_taka8221_forest_trail/vidzemes_turisma_pakalpojumu_sniedzeji_aicinati_pieteikties_atpazistamibas_zimei_8220gajejam_draudzigs8221/?fbclid=IwAR32W15nwUk3rgN9q7j-gJexNnDIu2SxxWkY3oioVQ7cVr29jc_RhKVqbf0

2022-01-15