Tiltiņš Vilhelms

 19. gadsimtā Līgatnē atradušies neskaitāmi tiltiņi pār Līgatnes upīti un daudzajiem papīrfabrikas kanāliem. Vairāki tiltiņi tika izmantoti kā pastaigu tiltiņi, pārejot pāri Līgatnes upei, varēja pastaigāties pa krāšņu parku un puķu dārzu. Tiltiņš „Vilhelms” šķērso kanālu, kas Līgatnes upi savieno ar dīķi pilsētas centrā. Pie tiltiņa ierīkotas pastaigu takas pa kurām iespējams uzkāpt Rīgaskalnā, kā arī nokļūt līdz tiltiņam Eugen (Eižens). Pa šīm takām iespējams nokļūt arī līdz Rīgaskalna alām.

"Vilhelms" 1908. gadā

Lielākai daļai tiltu tika doti Mecendorfu dzimtas pārstāvju cilvēku vārdi. Sākotnēji tiltiņš „Vilhelms” būvēts par godu Vilhelmam Mencendorfam. Tomēr tautā iegājies nosaukums „Vilhelmīne”- kas veidojies par godu krodzinieka sievai Vilhelmīnei. Šobrīd tiltiņi "Vilhelms" un "Eižens", kā arī pastaigu takas ir atjaunoti. 

Atjaunotais tilts "Vilhelms" 2011. gadā 

 

Informāciju apkopoja Liene Bērziņa, Līgatnes Tūrisma Informācijas centra speciāliste.