- Jumpraviezis

 

Dodoties uz Līgatnes dabas takām, Gaujas kreisajā krastā var aplūkot 250 m garo un 7 m augsto smilšakmens klints cilni - Jumpravu iezi. Iezī ir arī neliela ala, ko sauc par Taimiņu spraugu, iepretī Jumpraviezim Gaujā ir gleznaina saliņa.

Nostāsti par Jumpravu iezi

Senatnē, muižkunga meitām vizinoties pajūgā, zirgi , no kaut kā briesmīgi sabijušies un ierāvuši pajūgu ar jaunavām Gaujā, kur nelaimīgās bijušas pagalam. Jumpravas vārds cēlies no vācu valodas – Jungfrau – jaunava.